Sportovali jsme celý týden

ISŠ SlavkovAktuálně

V rámci učebních osnov proběhl týdenní sportovní kurz pro žáky II. ročníku hotelnictví. Celý týden žáci sportovali v různých disciplínách a dalších akcích pro ně pořádaných  učiteli TV.


V pondělí se utkala družstva tříd v Hec olympiádě, netradiční disciplíny měly u žáků úspěch a v každé soutěží bojovali naplno. Další den jsme sjížděli na raftech „řeku“ a dopluli jsme až do samého srdce Olomouce. Někteří studenti se nám nedobrovolně zmáčeli, ale i tak se jim plavba líbila. Ve středu nám zapršelo, museli jsme tedy změnit plán a místo plážového volejbalu si zahráli kolektivní sporty v naší tělocvičně. Ve čtvrtek jsme vyrazili na turistickou vycházku na Jalový Dvůr. Statečně jsme překonali nepřízeň počasí a vytyčeného cíle jsme dosáhli ke vší spokojenosti. Poslední den kurzu si všichni vyzkoušeli základy golfové hry na zdejším golfovém hřišti. Podle ohlasů žáku můžeme usoudit, že se kurz povedl a splnil svůj účel.

J. Lekavý a Mgr. R. Vaňura, ISŠ