Setkání parlamentů Jihomoravského kraje

ISŠ SlavkovAktuálně

Setkání parlamentů Jihomoravského kraje

Dne 27. 11. 2019 jsme se zúčastnili setkání parlamentů Jihomoravského kraje. Setkání probíhalo v duchu získání nových zkušeností, výměny názorů a poučení o tom, jak by měl školní parlament fungovat. Za naši školu byly vybrány tři studentky. V první části programu probíhala prezentace a představení zástupců krajského školního parlamentu. Následoval workshop, při kterém jsme tvořili poster o tom, jak by měl školní parlament vypadat. Na závěr jsem přednášela před celým sálem o tom, jak by měl parlament vypadat. Těšíme se na další zasedání a věříme, že právě náš parlament bude patřit mezi ty nejlepší.

K. Kalendová, ISŠ