Projektový den ve firmě AT&T

ISŠ SlavkovAktuálně

Ve středu 19. října jsme se zúčastnili projektového dne ve firmě AT&T v Brně. Nikdo z nás netušil, co od takového projektového dne máme očekávat, a tak jsme jeli do Brna se smíšenými pocity. Ve firmě AT&T se nás ujali organizátoři a zavedli nás do zasedací místnosti. Kromě nás tam byli žáci z jedné brněnské školy. 


Po krátké informaci o historii firmy nám bylo sděleno téma projektu: Interní komunikace ve firmě. Byli jsme rozděleni do šesti týmů a každý tým měl svého poradce-mentora. Potom nás odvedli do malých kanceláří. Na notebooku jsme za pár hodin měli vypracovat návrh řešení a prezentaci. V 15 hodin všechny týmy odeslaly své práce porotě a šlo se prezentovat před porotu do zasedací místnosti. Dva žáci naší školy se se svým týmem umístili na 1. místě a jedna žákyně se svým týmem na 2. místě a i na 3. místě byli dva žáci z naší školy. Projektový den se nám velmi líbil. Mohli jsme si vyzkoušet, jaké to je spolupracovat se studenty z jiné školy na jednom projektu jako kolektiv. Zažít „ jaký je to stres“ při prezentaci před porotou a z ničeho vymyslet nějaký projekt, který by šel zrealizovat. Pokud dostaneme další příležitost, rádi bychom si to zopakovali, protože tyto zkušenosti jsou k nezaplacení.

F. Malík, obor podnikání, ISŠ