Počet žáků zapojených do výměnných pobytů stoupá!

ISŠ SlavkovAkce školy, Aktuálně, Zahraniční spolupráce

 

Letošní podzim přinesl žákům naší školy nejen nové školní povinnosti, ale také možnosti seberealizace a získání nových zkušeností prostřednictvím výměnných pobytů, které škola za významné podpory Jihomoravského kraje zorganizovala se svými partnerskými školami z německé Bochumi, italského Lecca, maďarské Budapešti a Šoproně.


Celkem se do projektů zapojilo více jak 50 žáků napříč obory (hotelnictví, kuchař – číšník, automechanik, truhlář), kteří vycestovali do partnerských škol a následně hostili žáky ze zahraničí ve Slavkově u Brna. V rámci projektových workshopů měli možnost rozvíjet své schopnosti komunikace v cizím jazyce, vzájemné spolupráce a zejména pro učební obory byla přínosem vzájemná výměna praktických zkušeností. Volný čas žáci vyplnili poznáváním místních památek a v případě našeho města pak všichni účastníci mohli zažít neopakovatelnou atmosféru napoleonských slavností. Podle pozitivních ohlasů je více než jisté, že spolupráce bude pokračovat i v následujících letech.

Mgr. V. Hirt, ISŠ