Organizace dne 1. září 2021

ISŠ SlavkovAktuálně

Informace k organizaci dne 1. září školního roku 2021/2022

Ředitelka školy oznamuje pro žáky i zákonné zástupce žáků základní organizační informace k zahájení nového školního roku 2021/2022 – 1. září 2021.

 

Organizační informace 1. 9. 2021

Testování žáků 1. 9. 2021 

Rozpis učeben 1. 9. 2021 

 

Mgr. Vladislava Kulhánková, v. r.
ředitelka školy