Návštěva žáků v partnerské škole v italském Leccu 25. – 30. 10. 2015

ISŠ SlavkovAktuálně

 

V době podzimních prázdnin vyrazila za podpory projektu individuální dotace hejtmana Jihomoravského kraje skupina patnácti žáků z různých ročníků naší školy do partnerské školy Liceo Manzoni v  italském městečku Lecco, aby oplatila jejich březnovou návštěvu u nás.


 Liduprázdné, mlhou zahalené bratislavské letiště se před polednem rychle zaplnilo a letadlo úspěšně odstartovalo směr Bergamo, kde na nás čekal autobus, který přivezl naši studentskou delegaci do centra Lecca, jenž se rozprostírá na břehu jezera Como. Pro některé žáky to bylo setkání se známými tvářemi, pro další pak první kontakt s neznámým prostředím. Zbytek dne probíhal v režii hostitelských rodin. Oficiální přivítání na půdě školy bylo připraveno na pondělní dopoledne, kdy ředitel školy, pan Giovanni Rossi, pozdravil slavkovské žáky a popřál jim příjemný pobyt. Celé dopoledne se neslo ve znamení workshopů, skládajících se z teoretické prezentace a následné skupinové práce. Po krátké přestávce představili naši žáci italským vrstevníkům přírodní i kulturní krásy Jihomoravského kraje, přiblížili zvyky a tradice, pochopitelně nemohly chybět i gastronomické speciality našeho regionu. Ve svých prezentacích nezapomněli ani na město Slavkov u Brna s jeho napoleonskou tradicí, regionální centrum kraje Brno a krátce se dotkli i památek UNESCO v České republice. Všimli jsme si, že v průběhu prezentací dorazila i řada vyučujících, kteří se zájmem sledovali výstupy našich žáků. Odpoledne jsme vyplnili prohlídkou města, kterou si pro nás na oplátku připravili italští studenti.
 Následující den jsme společně zavítali do Milána. Průvodcovské role se ujala paní učitelka výtvarného umění, která zasvěceně hovořila o všech námi navštívených místech, upozornila na zajímavé detaily i typické prvky místní architektury. Vrcholem tohoto dne se však stala návštěva kostela s nástěnnou freskou Poslední večeře Páně od Leonarda da Vinci. V následujících dnech jsme postupně navštívili městečko Como, Varennu a Bellagio. Pokaždé jsme měli skvělý doprovod z řad učitelů z naší partnerské školy, došlo i na cestu lodí po jezeře a podvečerní párty ve škole. Bylo zajímavé sledovat, jak se někteří naši žáci postupně osmělují a přes počáteční rozpaky začínají komunikovat v cizím jazyce, další překvapili svou bezprostředností a plynulou angličtinou. Musíme přiznat, že se dobře poslouchalo hodnocení našich žáků ze strany vyučujících, kteří nás doprovázeli na našich exkurzích. Jen tak namátkou, padala slova jako „milí“, „slušní“, „dobře se chovající“, „ukáznění“, apod. Vzhledem k tomu, že naše partnerská škola je programově založena na výměnných pobytech a tito vyučující mají bohaté zkušenosti s žáky z různých koutů Evropy, jejich hodnocení nás obzvláště potěšilo.
 Jak již bylo naznačeno v úvodu, celá akce se mohla uskutečnit pouze s finanční podporou Jihomoravského kraje z odboru kanceláře hejtmana, pana JUDr. Michala Haška, kterému patří naše poděkování. Vážíme si podpory, kterou věnuje regionálnímu školství, a jsme rádi, že jsme díky němu mohli zprostředkovat výměnný pobyt pro naše žáky. 

Mgr. Vladimír Hirt, ISŠ