Návštěva premiéra ČR

ISŠ SlavkovAktuálně

 

Dne 3. října 2014 navštívil naši školu předseda Vlády ČR Mgr. Bohuslav Sobotka, senátor ČR Ing. Ivo Bárek, hejtman JMK JUDr. Michal Hašek, radní JMK Mgr. Jiří Janda a další významní hosté, kteří se zajímali o problematiku učňovského školství.


Při prohlídce školy mohli vidět vybavení učeben pro teoretickou i odbornou výuku a také zhlédnout praktické ukázky práce našich žáků, kteří se díky odbornému přístupu svých vyučujících zúčastňují řady soutěží. Premiér ČR Mgr. M. Sobotka ocenil dovednosti žáků a poděkoval za možnost poznat naši školu.

Mgr. Vladislava Kulhánková, ISŠ