Návštěva knihovny

ISŠ SlavkovAktuálně

Návštěva knihovny

V rámci jazyka českého navštívili žáci třídy 1.B KČ dne 28. 11. t. r. Městskou knihovnu ve Slavkově u Brna.  Překvapilo nás, že se knihovna nachází v prostorách zámku. Na exkurzi nás doprovázela paní učitelka Zemánková, která pro nás exkurzi zařídila. Paní knihovnice J. Urbánková nám vyprávěla zajímavé informace o knihovně, jaké mají knihy značení a proč, jak dochází k zapůjčení knih z vyškovské knihovny, co všechno nabízí svým čtenářům. Bylo fajn poznat výuku zábavněji než v lavici s učebnicí.

D. Preisingerová, Ž. Kummerová, žákyně ISŠ