Krajská konference projektu Enersol 2018

ISŠ SlavkovAktuálně, Projekty

Dne 27. února 2018 se vydala žákyně L. Hložková společně se Mgr. Rudolfem Vaňurou reprezentovat naši školu do Letovic, kde se konal již 14. ročník krajské přehlídky ENERSOL.


   
Tento projekt vede žáky k zájmu na řešení alarmujících změn v životním prostředí, k přemýšlení o možnostech využívání obnovitelných zdrojů energií v osobním životě i ve svém okolí, k pochopení smysluplnosti udržitelného rozvoje jako nezbytné podmínky přežití lidstva. Do programu Enersol se aktivně zapojilo 8 středních škol Jihomoravského kraje. Naše žákyně se tohoto projektu zhostila opravdu perfektně, neboť získala první místo, a postoupila do celostátního kola, které proběhne 22. 3. – 23. 3. 2018 v Plzni. Ve své práci se zaměřila na projekt  LIKO-Noe a přítomné seznámila s filozofií společnosti LIKO-s a jejich představou, jak citlivě využívat přírodní zdroje a efektivně s nimi nakládat. Upřímné poděkování patří zástupcům firmy Liko-s, kteří žákyni byli nápomocni při konzultaci otázek, které se týkají této problematiky.

Mgr. R. Vaňura, ISŠ