Jarní cvičeníčko

ISŠ SlavkovAktuálně

Jarní cvičeníčko

Ve středu 18. dubna se na naší Integrované střední škole ve Slavkově u Brna pořádalo zábavné „ Jarní sportovní dopoledne“ pro děti z MŠ Zvídálek.

  

 

 

Pod záštitou ISŠ, kolektivu pracovnic DDM, studentek 3.A HT a paní učitelky Mgr. Jany Sekerkové procházely děti různými sportovními stanovišti, například skákání na trampolíně, gumových míčích, prolézání tunelů, zdolávání hory, mostu, atd. Za splnění úkolů dostávaly děti od studentek barevná kvítečka, která následně lepily na papírové věnce. Ty během cvičení nádherně rozkvetly a děti si je po cvičení odnesly s sebou do tříd. Mezi sportovními aktivitami si děti zatancovaly  na známé melodie a písničky a zacvičily v rytmu aerobiku s cvičitelkami Ivou a  Jitkou z DDM. Při odchodu dostaly malou sladkou pozornost a s radostným úsměvem se v doprovodu svých pedagogů vracely zpět. Program se vyvedl a zůstanou krásné zážitky a vzpomínky. Teprve po čtyřech aktivních hodinách jsme si všichni uvědomili, jak zodpovědná a náročná je práce pedagogů.

 

Lenka Líznarová a Tereza Kohoutová, 3.A HT, ISŠ

 

Fotografie z této akce si můžete prohlédnout zde