Den učňovských oborů

ISŠ SlavkovAktuálně

V úterý 15. 9. 2020 ožilo vyškovské náměstí prezentací učňovských oborů a místních firem. Integrovaná střední škola Slavkov u Brna a SOŠ a SOU Vyškov představily s místními firmami zajímavé aktivity a možnosti podporující volbu vhodné řemeslné profese žáků v regionu. Tento tzv. Den učňovských oborů zorganizovala Okresní hospodářská komora Vyškov za podpory města a Úřadu práce Vyškov.


Naši žáci představili obory hotelnictví, kuchař-číšník, cukrář, mechanik opravář motorových vozidel a truhlář. Účastníci mohli ochutnat míchané nápoje, cukrářské výrobky, u automechaniků byl největší zájem o jízdu na trenažéru a velký obdiv vzbuzoval především sportovní automobil Kaipan, který postavili žáci společně s učitelem odborného výcviku. Také u truhlářů bylo živo a žáci zde mohli zhlédnout ukázky soustružení. Zájemci si mohli i přímo popovídat s žáky příslušných oborů nebo získat podrobné informace o studiu na naší škole.
Celá akce byla velmi zdařilá, splnila svůj účel propagace na podporu řemesel i technických oborů a organizátorům patří za to naše poděkování.

Ing. V. Bábek, ISŠ