Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení

legnerjAktuality o studiu

Ředitelka Integrované střední školy Slavkov u Brna, příspěvková organizace vyhlašuje dne 26. 5. 2023 (ukončení přihlášek dne 26. 5. 2023, zveřejnění výsledků dne 29. 5. 2023) na základě zákona 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění, a vyhlášky 353/2016 Sb. v platném znění,

2. kolo přijímacího řízení do oboru:
29-54-H/01 cukrář – počet volných míst 5,
62-42-M/01 hotelnictví – počet volných míst 8,
65-51-H/01 kuchař-číšník – počet volných míst 3,
33-56-H/01 truhlář – počet volných míst 6,
68-43-M/01 veřejnosprávní činnost – počet volných míst 10.