Exkurze Bonagro

Telátka i zemědělské stroje

legnerjAkce školy, Aktuálně

Vybrat exkurzi pro třídu žáků oboru kuchař-číšník a automechanik byl náročný úkol, se kterým nám pomohla společnost BONAGRO a.s. ve Šlapanicích, která umožnila dne 10. 11. 2023 žákům prohlídku prostor, ve kterých probíhá živočišná produkce. Viděli jsme chov hovězího dobytka – krávy, jalovice a dokonce jsme měli možnost pohladit si telátka, která se narodila v den exkurze. Provázel nás inženýr Vala, který nám ukázal chov i výběhy pro zvířata, krmnou směs a podal odborné informace o chovu a dojení zvířat. V další části exkurze se žáci oboru automechanik měli možnost seznámit s veškerou technikou, kterou využívají v tomto družstvu, zimní údržbu strojů, dílnami a svářecí techniku. Následně se celá skupina žáků, vydala do centra Šlapanic, kde jsme v Muzea Brněnska absolvovali dvě připravené výstavy Milování v přírodě a Šelmy české krajiny. Na výstavě Šelmy české krajiny jsme uviděli téměř všechny zástupce tohoto rodu žijící u nás. A netradiční přírodovědná výstava Milování v přírodě byla věnována tématu rozmnožování v živočišné říši. Výstava představovala, jak si živočichové hledají ideální partnery, k čemu je dobrý pohlavní dimorfismus a mnohé další.

Ing. Bc. L. Svobodová, ISŠ