CZEPS v ISŠ Slavkov u Brna

legnerjAkce školy, Aktuálně

Integrovaná střední škola Slavkov u Brna, příspěvková organizace se v září a říjnu 2023 zapojila do projektu České psychedelické společnosti „České panelové šetření středoškoláků“. Tento projekt je realizován týmem sociologů ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, pod záštitou České školní inspekce, financovaný Grantovou agenturou České republiky v kategorii JUNIOR STAR. Záměrem projektu je zkoumání vlivu vzdělávání a školního prostředí na formování postojů adolescentů ohledně důležitých společenských témat. Celkem se do projektu zapojilo 22 214 žáků prvních ročníků z 249 středních škol celé České republiky. Projekt je dlouhodobý. Znamená to, že všichni zapojení žáci budou dotazníky vyplňovat vždy na přelomu září a října po celou dobu studia.

Ing. V. Zoul, ISŠ