Soutěž v orbě

Soutěž v orbě

legnerjAkce školy, Soutěže a úspěchy

Ve středu 4. října 2023 se naše škola zúčastnila 19. ročníku Krajské soutěže v orbě žáků zemědělských škol, kterou pořádala Střední odborná škola ve Znojmě. Soutěž se konala na pozemku Agropodniku Mašovice a.s. Byla to naše třetí účast na tomto druhu soutěže. Naše škola má pouze obor mechanik opravář nákladních automobilů, a tudíž se nemůžeme rovnat školám zaměřeným na zemědělství. Z řad našich automechaniků byli vybráni zástupci třetího ročníku, kteří jsou držiteli řidičského oprávnění skupiny T a mají aspoň nějaké zkušenosti s prací na poli. Soutěže se zúčastnilo 27 chlapců a 12 dívek z 12 různých škol. Soutěž byla velmi dobře zorganizovaná a volné chvíle jsme mohli využít k prohlídce moderní zemědělské techniky. Děkuji moc žákům za odvahu a reprezentaci naší školy.

M. Krahulová, ISŠ