Bílá pastelka

Bílá pastelka 2023

legnerjAkce školy, Aktuálně

V týdnu od 9. do 11. října 2023 se konala sbírka pro nevidomé a slabozraké spoluobčany. Této akce se pravidelně zúčastňují i studenti naší školy a nejinak tomu je i letos. Bílou pastelku pořádá Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, zapsaný spolek (SONS ČR, z. s.) a s realizací sbírky pomáhají dceřiné společnosti Tyfloservis, o. p. s. a krajská TyfloCentra.


Finanční dary získané prostřednictvím Bílé pastelky směřují především na nácvik chůze s bílou holí, výcvik vodicích psů pro nevidomé, zaměstnávání lidí se zrakovým postižením či na výuku práce na počítači pro nevidomé. Naši žáci se vydali do ulic Slavkova u Brna v pondělí 9. října vybaveni pastelkami, informačními letáky, tričky a samozřejmě pokladničkami. Dopolední počasí jim vcelku přálo, takže peníze do pokladniček přibývaly. Tyto charitativní sbírky mají pro naše studenty význam nejen po stránce edukativní, kdy procvičují své komunikační dovednosti, ale i sociální, že si mohu uvědomit nutnost podpory sociálně i zdravotně znevýhodněných spoluobčanů.

Domov mládeže, ISŠ