Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení

legnerjAktuality o studiu, Úřední deska

Ředitelka Integrované střední školy Slavkov u Brna, příspěvková organizace vyhlašuje dne 19. 6. 2023 (ukončení přihlášek dne 23. 6. 2023, zveřejnění výsledků dne 27. 6. 2023) na základě zákona 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění, a vyhlášky 353/2016 Sb. v platném znění,

3. kolo přijímacího řízení do oboru:
62-42-M/01 hotelnictví – počet volných míst 5,
33-56-H/01 truhlář – počet volných míst 1,
68-43-M/01 veřejnosprávní činnost – počet volných míst 3.