Vzpomínky zůstanou – Ing. Vojtěch Bábek

legnerjAkce školy, Aktuálně

Dne 16. 6. 2023 jsme se rozloučili s Ing. Vojtěchem Bábkem, který pracoval od roku 2009 jako zástupce ředitele školy a vedoucí odloučeného pracoviště Rousínov v naší škole. Ve vedení jiné školy stál ale daleko dříve, protože od roku 1999 byl ředitelem SOU a SOŠ nábytkářského v Rousínově, vystudoval totiž Vysokou školu dřevařskou ve Zvoleni. K tomuto oboru měl vztah po celé své pedagogické působení, ale v průběhu se zapojil a spoluvytvářel i další obory na naší škole. Tak jsem ho poznala i já, neboť od roku 2012 patřil jako zástupce pro praktické vyučování k úzkému vedení školy. Zapálený a ve svém oboru velmi respektovaný odborník, pracovitý a otevřený všem novinkám, které jsme společně ve škole uváděli do praxe. Společně jsme také založili Mistrovství ČR truhlářů (s mezinárodní účastí V4) propagující učňovské řemeslo a velkým potěšením pro něho bylo, když naši učni dosáhli dvakrát na 1. místo. Z každého úspěchu a práce měl radost, podporoval kolegy i studenty v jejich snažení a posunu vpřed. Aktivně získával nové partnery pro spolupráci se školou, podílel se na tvorbě projektů, organizoval soutěže. Jeho lidský přístup a obětavé nasazení pomohlo vytvořit dobré jméno školy v širokém okolí i v zahraničí. Ing. Vojtěch Bábek bude stále žít ve vzpomínkách nás všech a jeho odkaz bude pokračovat skrze ty, které zanechal za sebou.

Mgr. Kulhánková Vlad., ISŠ