Spolupráce s partnerskými školami pokračuje

legnerjAkce školy, Projekty

Po dlouhé covidové odmlce jsme se pokusili na začátku roku 2022 pokračovat tam, kde jsme na podzim 2019 skončili. Bilancujeme-li na konci kalendářního roku, můžeme říci, že jsme byli úspěšní. Za velké podpory Jihomoravského kraje jsme zrealizovali bilaterální výměny s partnerskými školami v chorvatském Daruvaru a v maďarské Šoproni. Našim žákům se také podařilo navštívit partnerské školy v italské Florencii a polské Kalwarie Zebrzydowske. Na každé škole naši žáci představili Jihomoravský kraj, v rámci společných workshopů si vyzkoušeli své dovednosti a ve volném čase měli možnost poznat kulturní krásy navštívených míst. Při návštěvě zástupců z partnerských škol na Integrované střední škole ve Slavkově u Brna se pak naši žáci projevili jako výborní hostitelé a někteří zvládli ve volném čase projet i kus jižní Moravy. Ve zjitřené době jsou zahraniční kontakty a poznání partnerských regionů pro mladé lidi více než důležité. Velké poděkování patří Jihomoravskému kraji, bez jehož podpory by takováto spolupráce byla velmi obtížná.

Mgr. V. Hirt, ISŠ