Odborník z praxe Bosch Automotive

Odborník z praxe u nás

legnerjAkce školy

Pro naše automechaniky bylo 21. a 30. 11. 2022 připraveno dvoudenní školení společností Bosch Automotive. Školení se účastnili žáci druhých a třetích ročníků. AGM baterie, motory na alternativní paliva a systém dobíjení jsou jedny z hlavních témat, které si p. Kulhánek na přednášku připravil. Cílem bylo nejen rozšíření znalostí a dovedností v daném oboru, ale také posloužilo jako příprava k závěrečným zkouškám, které se pro třetí ročníky nezadržitelně blíží. Jelikož stále hledáme způsoby jak výuku zatraktivnit, v následujících měsících připravujeme další školení zaměřeno převážně na praktickou část s odbornými ukázkami.

P. Orbán, ISŠ