pomoc Ukrajině

Pomoc Ukrajině

legnerjAkce školy

Dne 21. 2. 2022 se studenti a zaměstnanci školy zapojili do pomoci lidem prchajících před válkou na Ukrajině. Školní parlament se ve spolupráci se školou rozhodl uspořádat sbírku nejnutnějších potřeb jako např. jídla, oblečení a hraček pro děti. Žáci se rozhodli předat tyto věci osobně lidem a hlavně dětem ubytovaným na hotelu Napoleon. Jsme rádi, že jsme mohli i my pomoci.

Za školní parlament Ing. L. Stránská