stáž Florencie

Pracovní stáže v Itálii – projekt Erasmus +

legnerjProjekty

Italská Florencie působí jako magnet na turisty z celého světa. A tam, kde jsou turisté, tam musejí být i služby. Během dlouhých desetiletí se vyvíjely, inovovaly, zkvalitňovaly, a proto nepřekvapí, že se srdce italské renesance stalo cílovou destinací odborných vyučujících Integrované střední školy ve Slavkově u Brna, kteří sem v rámci projektu Erasmus+ přijeli čerpat nové nápady, inspirace a aktuální trendy v rámci tzv. stínování.


Pokryta byla většina oborů. Odborný učitel truhlářů strávil podnětný týden v místní rodinné firmě, odborníci z oborů hotelnictví, cukrář a kuchař – číšník pozorovali zdejší mistry v kvalitním velkém hotelu, místní vyhlášené cukrárně a pekárně, či špičkové hotelové kuchyni, každý podle svého zaměření. V rámci cestovního ruchu pak se vyučující komplexně zaměřil na oblast poskytování služeb cestovního ruchu. V nemnoha volných chvílích se však našel i prostor pro poznávání místních pamětihodností. Velké poděkování patří všem koordinátorům projektu Erasmus+, zvláště pak paní Procházkové, která pomáhala se zajištěním stáží ve Florencii a byla k dispozici po celou dobu našeho pobytu.

Mgr. V. Hirt, ISŠ