Můžeš podnikat

Inspirace od skutečných podnikatelů

legnerjAkce školy, Aktuálně

Naše škola dne 20. února 2024 hostila dva zkušené podnikatele, ambasadory projektu „Můžeš podnikat“. Jejich beseda nabídla žákům 3. ročníků inspirativní příběhy úspěchu i neúspěchu a zároveň se stala motivací k vytrvalosti a inovaci při budování vlastních projektů. Diskuse poskytla příležitost k dialogu a získání praktických rad přímo od těch, kteří úspěšně podnikají. S projektem „Můžeš podnikat“ se žáci naší školy setkávají pravidelně již několikátý školní rok a podle jejich pozitivních ohlasů jej vnímají jako motivaci pro budoucí podnikatelské úspěchy.

Ing. D. Hortová, ISŠ