TOP deset škol v soutěži „Studuj gastro“

legnerjAkce školy, Soutěže a úspěchy

Ve 4. ročníku soutěže „Studuj gastro“ se Integrovaná střední škola Slavkov u Brna, p. o. postavila na úroveň odborných gastronomických škol z celé republiky a zaznamenala si významné umístění v TOP deseti nejlepších. Tato soutěž, která klade důraz na propagaci a podporu oboru gastronomie prostřednictvím sociálních sítí, webových stránek a médií, představuje pro školy vynikající příležitost prezentovat své kulinářské dovednosti, úspěchy v soutěžích, odborníky z praxe a získat uznání veřejnosti.

Soutěžící tým školy se zaměřil na inovativní přístup k propagaci gastronomie na sociálních sítích, včetně Facebooku a Instagramu. Tímto způsobem se škola snažila oslovit nejen studenty, ale také širokou veřejnost. Do soutěže se započítaly také články, které byly publikovány v novinách a na internetu. Tímto způsobem se šířila osvěta o gastronomických programech školy mezi širším publikem, přičemž se zdůrazňovala nejen kvalita výuky, ale i úspěchy studentů ve světě gastronomie.

Integrovaná střední škola Slavkov u Brna je hrdá na své umístění v TOP deseti soutěže „Studuj gastro“. To nejen potvrzuje vysokou úroveň gastronomického vzdělávání poskytovaného školou, ale také podtrhuje schopnost školy efektivně využívat moderních médií k propagaci svých aktivit. Škola si klade za cíl i nadále podporovat gastronomii a rozvíjet talentované budoucí profesionály v oboru.

L. Svobodová, ISŠ