Projekt Bratislava

Ochutnej náš kraj

legnerjProjekty, Zahraniční spolupráce

V termínu od 18. 9. do 22. 9. 2023 nás navštívilo 12 žáků ze SOŠ Bratislava, Farského 9 s doprovodem dvou pedagogů. V tomto týdnu je čekalo seznámení s našimi 12 žáky a pedagogy, kteří se zúčastní výměnného pobytu v SOŠ v Bratislavě.


První den odpoledne se všichni společně zúčastnili prohlídky školy, gastronomického workshopu senzorické degustace, flambování palačinek a prezentace žáků naší školy zapojených do projektu. Den jsme zakončili prohlídkou města. V úterý a čtvrtek žáci ze Slovenska a naší školy vytvořili skupinky a vařili českou kuchyni pod vedením učitele odborného výcviku pana R. Škvarka a pekli pod vedením učitelky odborného výcviku paní B. Beránkové. Co si uvařili a upekli, to si naservírovali a společně snědli. V odpoledních hodinách jsme poznávali krásy Jihomoravského kraje, ve středu jsme navštívili Krajský úřad JMK a prohlédli si dominanty města Brna a spousty zábavy jsme si užili ve VIDA centru. Odbornou exkurzi jsme směřovali do rodinné firmy Hlívárna Ryzner v Kojátkách. Dostalo se nám i milého přijetí paní místostarostkou Ing. M. Jedličkovou v MÚ, neopomněli jsme také ukázat historické sály slavkovského zámku a poslední den před odjezdem žáků do Bratislavy jsme navštívili Moravský kras a Punkevní jeskyně včetně turistického výšlapu na horní můstek u Macochy. Pět dnů uteklo jako voda a nastalo loučení. Bylo nám spolu moc hezky a už se těšíme na návštěvu Bratislavy.

Bc. A. Procházková, ISŠ