V hlavním městě evropské renesance

ISŠ SlavkovAkce školy, Aktuálně, Zahraniční spolupráce

Ve dnech 30. 9. až 4. 10. 2019 jsme navštívili naši partnerskou školu v italské Florencii. V rámci bilaterální výměny absolvovali naši žáci společný dopolední program ve škole, který byl zaměřený na přípravu studených nápojů.


Druhý den si pak vyzkoušeli přípravu různých druhů italské kávy. Odpolední část byla věnována poznávání města, které je považováno za srdce renesančního umění. Společně s italskými žáky jsme prošli galerii Uffizi a galerii Academia, centrum města a na závěr jsme zavítali na úřad Regionální rady Toskánska. Večery trávili žáci v hostitelských rodinách, které jim umožnily nahlédnout do tajů italské kuchyně a tamního způsobu života. Velké poděkování patří všem italským partnerům a také Jihomoravskému kraji, který tuto spolupráci podpořil.

Mgr. V. Hirt. ISŠ