Soutěž Best in English

Mezinárodní soutěž Best in English 30. 11. 2022

legnerjAkce školy, Soutěže a úspěchy

Stejně jako v minulých letech se více jak 30 žáků Integrované střední školy ve Slavkově u Brna zapojilo do soutěže v anglickém jazyce, a to napříč obory. Cílem celé akce jistě nebylo konkurovat školám gymnaziálního typu, ale žáci získali příležitost unikátní zpětné vazby, kdy si mohli ověřit, co už zvládají, a kam se mohou dále posunout. Po skončení testu se jim zobrazil počet bodů a můžeme říci, že velmi pěkných výsledků dosáhli žáci nástavbového studia, kterým zdatně konkuroval i zástupce oboru automechanik z 2.B AU.

Mgr. V. Hirt, ISŠ