Den otevřených dveří

Dny otevřených dveří ISŠ (leden 2024)

legnerjAktuality o studiu, Aktuálně

Ve dnech 26. a 27. ledna 2024 se u nás uskutečnily tradiční Dny otevřených dveří. Tato událost představuje jedinečnou příležitost pro zájemce o studium na naší škole, a i v tomto lednovém termínu tomu nebylo jinak, poznat prostory i dozvědět se o možnostech studia v naší škole.

Přivítali jsme s radostí návštěvníky, kteří projevili zájem o studium na oborech hotelnictví, veřejnosprávní činnost, podnikání, cukrář, kuchař – číšník, truhlář a automechanik. Pátek nabídl pestrý program, který obohatily výjimečné osobnosti z řad odborníků z praxe. Ti nejen přiblížili realitu svých oborů, ale také předávali své mistrovské umění budoucím kuchařům a cukrářům. Prostory školy se tak staly živým centrem, kde se setkávaly budoucí talenty a odborníci připraveni sdílet své znalosti a zkušenosti. Toto propojení mezi teorií a praxí vytvořilo neopakovatelnou inspirující atmosféru. Kromě toho byl pro hosty připraven tradiční program, který zahrnoval komentovanou prohlídku školy, ukázky prací žáků a možnost vyzkoušet si některé dovednosti na vlastní kůži. Učitelé i samotní žáci předávali informace o náplni studia a veškerých možnostech dalšího profesního růstu, které škola svým žákům nabízí. Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě a realizaci v těchto dnech. Bez jejich úsilí by tato akce nebyla tak úspěšná. Rovněž děkujeme všem uchazečům o studium a návštěvníkům, kteří v těchto dnech zavítali do naší školy. Váš zájem a energie nás motivují k poskytování kvalitního vzdělání a přípravy na profesní život.

Ing. D. Hortová, ISŠ