Angličtinář roku

ISŠ SlavkovAktuálně

Na konci ledna vyslyšela skupina našich žáků výzvu a zúčastnila se celostátní soutěže Angličtinář roku, která letos poprvé měla mezinárodní přesah. Účastníci tak získali možnost konfrontovat své znalosti i v mezinárodním měřítku.


Hlavní přínos však spočíval v tom, aby si žáci vyzkoušeli angličtinu na vyšší úrovni a získali motivaci dál na sobě pracovat a rozvíjet se. Sami organizátoři soutěže konstatují, že: „Vzhledem k náročnosti testu lze konstatovat, že poku student získal 100 bodů a více, jeho znalost anglického jazyka dosahuje přibližně úrovně B2.”, což odpovídá kdysi vyšší úrovni maturity, nebo certifikátu FCE. Tuto hranici překročila A. Fialová z 2.BHT, která získala 105 bodů, na druhém a třetím místě ji následovali žáci 1. BHT O. Procházka (90 bodů) a J. Kunovský (89,5 bodu).

Výsledky soutěže Angličtinář roku 2016

Celkové pořadí v ČR
 Jméno
Třída 
Body 
 Celkové pořadí na světě
841 
 A. Fialová
2. HT 
105 
1 544 
 2 679
O. Procházka 
1. HT 
 90
 4 907
 2 695
J. Kunovský 
1. HT 
 89,5
 4 936

V České republice soutěžilo celkem 6 311 studentů z 254 škol. Na Slovensku se zapojilo 2 463 studentů z 126 škol. Zároveň letos zcela poprvé proběhla soutěž i v mezinárodním měřítku, a to pod názvem Best In English. V souhrnu se Angličtináře roku a Best In English zúčastnilo neuvěřitelných 10 985 studentů v 19 zemích z 479 škol.

Mgr. Vladimír Hirt, ISŠ