Vyhlášení 5. kola přijímacího řízení

legnerjAktuality o studiu, Úřední deska

Ředitelka Integrované střední školy Slavkov u Brna, příspěvková organizace vyhlašuje dne 30. 8. 2023 (ukončení přihlášek dne 31. 8. 2023, zveřejnění výsledků dne 4. 9. 2023) na základě zákona 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění, a vyhlášky 353/2016 Sb. v platném znění,

5. kolo přijímacího řízení do oboru:
62-42-M/01 hotelnictví – počet volných míst 1,
33-56-H/01 truhlář – počet volných míst 1.