Exkurze zkušebna materiálů

Zajímavosti ze světa dřeva

legnerjAkce školy, Aktuálně

Dne 10. 4. 2024 se žáci oboru truhlář ze třídy 3.B CUTR a absolventi oboru truhlář ze tříd 1.A PO a 2.A PO účastnili odborné exkurze ve Výzkumném centru Josefa Ressela v Brně-Útěchově. Centrum, které je součástí MENDELU, se zabývá výzkumem vlastností dřeva a materiálů na bázi dřeva. Žáci se zajímavou formou seznámili s technologickými postupy zkoumání vlastností dřevěných materiálů a s možnostmi a významem jejich změn. Pro žáky třetího ročníku to byla výborná příležitost zopakovat si některé důležité poznatky pro přípravu na závěrečné zkoušky. Pro absolventy pak inspirace pro jejich případné další studium.

Ing. Václav Zoul, ISŠ