Spolupráce s ÚP Vyškov

Spolupráce s ÚP Vyškov – workshopy pro budoucí absolventy

legnerjAkce školy, Kurzy a školení

V průběhu měsíce března 2024 měli žáci koncových ročníků maturitních a učebních oborů možnost účastnit se série workshopů organizovaných ÚP Vyškov, zaměřených na klíčové dovednosti pro úspěšný vstup na trh práce. Díky odbornému vedení Ing. Radomila Novotného získali žáci praktické nástroje a cenné poznatky v oblasti sebeprezentace, komunikačních dovedností a orientace na trhu práce. Díky této spolupráci se dlouhodobě daří připravit mladé lidi na jejich budoucí kariéru a usnadnit vstup do pracovního prostředí.

Mgr. A. Spáčilová, ISŠ