Konference JA

JA Podnikavost ve vzdělávání 2023

legnerjAkce školy, Aktuálně

Dne 30. 8. 2023 jsem dostala příležitost zúčastnit se konference vzdělávacího programu JA Studentská firma v Praze. Setkání učitelů, mentorů a mladých podnikatelů se konalo v Senátu Parlamentu ČR pod záštitou pana Miloše Vystrčila. Konference začala úvodním slovem ředitele JA Czech Martina Smrže a proslovem předsedy Senátu ČR Miloše Vystrčila. Setkání bylo zajímavé, měla jsem možnost se seznámit, popovídat s kolegy z ostatních škol. Velmi přínosné bylo popovídat se zástupkyní za školského zařízení Lipka, se kterým bychom rádi spolupracovali.

Ing. V. Huvarová, ISŠ