Předávání výučních listů

Dodržujeme tradici školy

legnerjAkce školy, Aktuálně

Od 1. června u nás každým rokem začíná maraton závěrečných zkoušek, nejprve ústní, následují praktické a tečkou jsou ústní zkoušky. Vyvrcholením byl 22. červen 2023, kdy se
v Historickém sálu slavkovského zámku konalo slavnostní předávání výučních listů a závěrečných vysvědčení našim úspěšným absolventům.  Poblahopřát našim cukrařinkám, automechanikům, truhlářům a kuchařům-číšníkům přišel poslanec Parlamentu ČR pan M. Zborovský spolu s poslankyní Parlamentu ČR paní P. Quitovou, dále starosta města pan M. Boudný a místostarostka města a předsedkyně školské rady paní M. Jedličková. Zástupce odborné veřejnosti a Dřevodíla Rousínov paní M. Papoušková předala finanční stipendia neúspěšnějším truhlářům. Všichni společně s ředitelkou školy a třídními učiteli popřáli novým absolventům hodně zdaru při vstupu do skutečného života.  Krásné okamžiky loučení s námi prožili také rodiče a prarodiče našich absolventů, zúčastnili se i přátelé a známí. Tak hodně zdraví, štěstí a úspěchů v dalším životě!

Kulhánková Vlad., ISŠ