Adventní Vídeň

Adventní Vídeň

legnerjAkce školy

Dne 25. 11. 2022 jsme se zúčastnili odborné exkurze do Vídně a navštívili jsme historické centrum, seznámili jsme se s rakouskou gastronomií a s tradicemi rakouských vánočních trhů. Odborné exkurze se zúčastnili žáci 3.B HT, 2.B HT a 2.A PO. Den jsme si moc užili, dozvěděli jsme se spoustu nových informací jak o historii, tak i o tradicích Rakouska i hlavního města. Procvičili jsme si konverzaci v cizích jazycích, ať už v angličtině, tak i v němčině.

studenti 2. A PO, ISŠ