Integrovaná střední škola Slavkov u Brna, příspěvková organizace

Zřizovatelem školy je Jihomoravský kraj. Nabízí obory automechanik, cukrář, kuchař-číšník, truhlář, hotelnictví a podnikání.
Prezentace školy

     

MŠ Zvídálek

Milá návštěva z MŠ Zvídálek na naší škole

Dne 11. 6. 2013 se na naší škole uskutečnila již druhá vzorová hodina německého jazyka pro děti z mateřské školy Zvídálek.

 

 

Návštěva dětí z MŠ Zvídálek na  ISŠ ve Slavkově u Brna

Dne 29. 5. 2012 naši školu navštívily děti z mateřské školy Zvídálek třídy Broučků. Tato akce se konala ve spolupráci s učitelkami Jarmilou Volešovou a Světlanou Machalovou v rámci výchovně vzdělávacího programu MŠ „Povolání rodičů“. Děti se seznámily s výukou německého jazyka v ukázkové hodině žáků 2. ročníku oboru kuchař - číšník. Program byl zpestřen hrou, tancem a videoprezentací v německém jazyce. Návštěva dětí z MŠ pokračovala prohlídkou naší školy a byla završena v učebně stolničení, kde pro malé školáčky přichystaly občerstvení studentky 1. ročníku oboru hotelnictví pod vedením učitelky Marie Novoměstské.

                                                                               

Mgr. L. Járová, ISŠ

 

Fotografie z akce si můžete prohlédnout zde

 

Jarní cvičeníčko

Ve středu 18. dubna se na naší Integrované střední škole ve Slavkově u Brna pořádalo zábavné „ Jarní sportovní dopoledne“ pro děti z MŠ Zvídálek.

  

 

Go to top