Konzultační hodiny pro školní rok 2020/2021

lichý týden 7:25-7:55 14:30-15:00
Pondělí Kvítek
Marchewková
Mihálová
Otáhalová
Stránská
Vaňura
Boková
Freyová
Hirt
Kvítek
Marchewková
Otáhalová
Rajtr
Stránská
Zajdáková
Zoul
Zoulová
Úterý Boková
Freyová
Hirt
Kučera
Poláčková
Rajtr
Spáčilová
Soukopová
Štěpánek

Dohnálek
Kučera
Mihálová
Poláčková
Spáčilová

 

Středa Bábek
Hortová
Lapčík
Mrázová
Vodák
Zajdáková
Zoul
Zoulová
Hortová
Mrázová
Soukopová
Svobodová M.
Štěpánek
Vaňura
Vodák
Čtvrtek Járová
Paleček
Svobodová L.
Svobodová M.
Šubrtová
Zemánková
Bábek
Járová
Lapčík
Legner
Paleček
Svobodová L.
Šubrtová
Zemánková
Pátek    

 

sudý týden 7:25-7:55 14:30-15:00
Pondělí Kvítek
Marchewková
Otáhalová
Spáčilová
Stránská
Boková
Freyová
Hirt
Kvítek
Marchewková
Otáhalová
Rajtr
Spáčilová
Stránská
Zajdáková
Zoul
Zoulová
Úterý Boková
Freyová
Hirt
Lapčík
Legner
Paleček
Rajtr
Soukopová
Svobodová L.
Štěpánek
Vaňura

Dohnálek
Mihálová
Paleček
Svobodová L.
Vaňura

 

Středa Bábek
Hortová
Kučera
Mrázová
Poláčková
Vodák
Zajdáková
Zoul
Zoulová
Hortová
Kučera
Lapčík
Mrázová
Poláčková
Soukopová
Svobodová M.
Štěpánek
Vodák
Čtvrtek Járová
Mihálová
Svobodová M.
Zemánková
Bábek
Járová
Součková
Zemánková
Pátek Součková
Šubrtová
Šubrtová