Prevence digitální propasti v rámci Národního plánu obnovy

legnerjAkce školy, Projekty

Cílem prevence digitální propasti je zpřístupnění mobilních digitálních technologií pro znevýhodněné žáky a zabránění jejich digitálnímu vyloučení (tzv. digitální propasti).


MŠMT s využitím Národního plánu obnovy poskytuje školám finanční prostředky na pořízení základních mobilní digitálních technologií (notebook, chromebook, tablet, chytrý telefon…, včetně příslušenství a mobilních digitálních technologií pro žáky se SVP) k zapůjčení pro znevýhodněné/potřebné žáky, kteří nemají k dispozici vlastní mobilní digitální zařízení tak, aby je měli k dispozici pro běžnou výuku a výuku distančním způsobem.

ISŠ Slavkov u Brna využila přidělené finanční prostředky k pořízení notebooků, které budou žákům zapůjčeny pro využití v domácí přípravě na výuku a během výuky češtiny jako druhého/cizího jazyka, které zajišťují určené školy pro žáky s odlišným mateřským jazykem distanční formou.

Ing. D. Hortová, ISŠ Slavkov u Brna