Edugrant

Moderně s EDUgrantem

legnerjAkce školy, Aktuálně, Projekty

Naše škola se přihlásila do grantu pro střední odborné školy a odborná učiliště pod názvem EDUgrant, který nabízí komplexní pomoc školám v zavádění moderních pomůcek do škol. Ve středu 18. 10. 2023 proběhla 1.fáze projektu. Školu navštívila pojízdná polytechnická laboratoř EDUbus, kde proběhl připravený program pro technicky zaměřené žáky. V programu pro žáky jsme si vyzkoušeli měřící zařízení, robotiku, virtuální a rozšířenou realitu. Žáci pod vedením školitele plnily úkoly na dané téma, takže není třeba zdůrazňovat, že celé dopoledne probíhalo zajímavou, poučnou a zábavnou formou. Odpoledne proběhl seminář pro nás učitele, vyzkoušeli jsme si širokou škálu pomůcek, které lze využívat nejen na střední škole, ale i základní škole.

Ing. P. Šaněk, ISŠ