Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

legnerjAkce školy, Projekty

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s negativními dopady výluk prezenční výuky způsobenými pandemií covid-19 na vzdělávací výsledky žáků a zvýšení vzdělanostních nerovností a v souladu s ustanovením § 161 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů umožňuje školám zapojení do projektu Národního plánu obnovy – doučování žáků škol. Této možnosti využili učitelé a žáci ISŠ Slavkov u Brna již v období leden – srpen 2022 a pokračují i v následujícím období září – prosinec 2022.


Finančním zdrojem pro realizaci doučování z Národního plánu obnovy jsou prostředky fondu Evropské unie – Next Generation EU. Účelem je vyrovnání vzdělávacích ztrát žáků souvisejících s výpadkem prezenčního vyučování z důvodu pandemie covid-19, a to formou individuálního či skupinového doučování žáků školy. Cílem programu je zajistit přednostní doučování žákům, kterým hrozí školní neúspěch či v extrémním případě vypadnutí ze vzdělávání. Došlo u nich také k vážnému zhoršení výsledků vzdělávání. Sledován je nejen prospěch, ale také základní přehled v tématech, schopnost navázat na další očekáváné znalosti.

Ing. D. Hortová, ISŠ Slavkov u Brna