Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 - přehled

Pokračujte výběrem z nabízených ŠVP jednotlivých oborů:

 

4leté obory s maturitou

kód oboru název oboru 1.kolo 2.kolo 3.kolo 4.kolo
65-42-M/01 Hotelnictví
ŠVP Hotelnictví
 formát pdf formát pdf formát pdf formát pdf

 

3leté obory s výučním listem

kód oboru název oboru 1.kolo 2.kolo 3.kolo 4.kolo 6.kolo
29-54-H/01 Cukrář
ŠVP Cukrář
formát pdf - - - -
65-51-H/01 Kuchař-číšník
ŠVP Kuchař-číšník
formát pdf formát pdf formát pdf formát pdf -
23-68-H/01

Mechanik opravář motorových vozidel
ŠVP Automechanik

formát pdf formát pdf formát pdf formát pdf -
23-68-H/01

Mechanik opravář motorových vozidel
ŠVP Automechanik pro nákladní automobily a stavební stroje

formát pdf - - - -
33-56-H/01

Truhlář
ŠVP Truhlář pro výrobu nábytku a stavební truhlářství

formát pdf formát pdf formát pdf formát pdf formát pdf

 

2leté nástavbové studium

kód oboru název oboru 1.kolo
64-41-L/51 Podnikání
ŠVP Podnikání
formát pdf