Vyhlášení dalších kol přijímacího řízení

Na základě znění § 60 odst. 10 školského zákona ředitelka Integrované střední školy Slavkov u Brna, příspěvková organizace vyhlašuje 6. kolo přijímacího řízení a stanovuje pro toto 6. kolo počet přijímaných žáků ke vzdělávání pro školní rok 2021/2022.


Všechna kritéria pro přijetí naleznete na samostatném odkazu Kritéria přijetí našich www stránek. 

Pro přihlášení do přijímacího řízení v 6. kole je nutno použít nové přihlášky, nebo můžete použít předvyplněný tiskopis přihlášky, který najdete také na samostatném odkazu našich www stránek v sekci Přijímací řízení.

Termín pro podání přihlášek je pro 6. kolo přijímacího řízení stanoven od 7. září 2021 do 8. září 2021.

Do žádného z oborů vzdělání (včetně maturitního) se nekonají přijímací zkoušky!!!

 

4letý obor vzdělání ukončený maturitní zkouškou

kód oboru název oboru délka studia forma

aktuální počet přijímaných

65-42-M/01 Hotelnictví 4 roky denní  0

 

3leté obory vzdělání ukončený závěrečnou zkouškou a výučním listem

kód oboru název oboru délka studia forma

aktuální počet přijímaných

29-54-H/01 Cukrář 3 roky denní

0

65-51-H/01 Kuchař-číšník 3 roky denní

0

23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel 3 roky denní 0
33-56-H/01 Truhlář 3 roky denní

2

 

2leté nástavbové studium

kód oboru název oboru délka
studia
forma počet
přijímaných
64-41-L/51 Podnikání 2 roky denní  0

Mgr. Vladislava Kulhánková