65-51-H/01 Kuchař - číšník (zkrácené studium)

pracoviště Slavkov u Brna, Tyršova 479

 

formát pdf Propagační leták oboru
formát pdf Předvyplněná přihláška ke studiu dle ŠVP Kuchař-číšník - zkrácené studium

 • 1letý učební obor ukončený závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu
 • určeno pro uchazeče s dosaženým středním vzděláním s maturitní zkouškou nebo středním vzdělánim s výučním listem v jiném libovolném oboru vzdělávání, kteří mají zájem rozšířit si své vzdělání o další nový obor
 • studium je denní
  • výuka probíhá podle ŠVP Kuchař-číšník - zkrácené studium
  • obor je určen pro přípravu středoškolsky vzdělaných pracovníků pro oblast restauračních zařízení a služeb veřejného stravování
  • v odborném výcviku žáci získávají odborné dovednosti a návyky potřebné k vykonávání profesionálních činností v gastronomickém provozu
  • k dalšímu prohloubení vzdělávání v oboru je také možno využít různé školení a kurzy. Jedná se především o kurz studené kuchyně, barmanský kurz, sommeliérský kurz, kurz přípravy kávy, kurz vyřezávání z ovoce a zeleniny
 • složení závěrečné zkoušky a získání výučního listu umožňuje absolventovi oboru ucházet se o studium navazující na studijní obory středních odborných škol i na středních odborných učilištích. Jednou z možností je pokračovat v nástavbovém studiu na naší škole
 • absolvent oboru může rovněž také samostatně podnikat podle podmínek stanovených Živnostenským zákonem 
Učební plán dle ŠVP Kuchař - číšník - zkrácené studium
 
P.č. Předmět Zkr. 1. r. Celkem
  Všeobecně vzdělávací přeměty      
1 Cizí jazyk (anglický nebo německý jazyk) AJ/NJ 0,5 0,5
2 Tělesná výchova TEV 1 1
3 Informační a komunikační technologie ITE 0,5 0,5
  Odborné přeměty      
10 Základy ekonomiky ZEKO 1 1
11 Technologie přípravy pokrmů TPP 5 5
12 Potraviny a výživa POV 4 4
13 Stolničení STO 5 5
16 Administrativa a komunikace ve službách AKS 0,5 0,5
17 Odborný výcvik OV 17,5 17,5