Kontakty na zaměstnance

Učitelé teoretického vyučování


Jméno
Email
Telefon
Funkce
Mgr. Soňa Alexovičová
544221581/127
třídní učitelka 1.B CU
Mgr. Iva Boková
544221581/169
třídní učitelka 2.A PO; metodik prevence
Mgr. Šárka Freyová
544221581/121
třídní učitelka 4.A HT
Mgr. Vladimír Hirt
544221581/121
třídní učitel 4.B HT; koordinátor projektu Do světa!
Ing. Veronika Huvarová
544221581/179
třídní učitelka 2.B HT
Mgr. Lenka Járová
544221581/126
třídní učitelka 1.B KČ
Ing. Radovan Kučera
544221581/132
třídní učitel 2.B AU
Ing. Jiří Legner
544221581/137
Mgr. Dana Mihálová
544221581/179
třídní učitelka 2.A HT
Ing. Mgr. Antonín Mrhálek
544221581/131
Bc. Blanka Palečková
544221581/134
Lucie Poláčková
544221581/134,171
třídní učitelka 1.A HT; koordinátorka Metelka Cup
Mgr. Bohumil Rajtr
544221581/127
třídní učitel 2.A AUKČ
Mgr. Jana Soukopová
544221581/123
třídní učitelka 2.A CUKČ
Mgr. Anna Spáčilová
544221581/124
výchovný poradce
Ing. Lenka Stránská
544221581/169
třídní učitel 3.B HT; kariérová poradkyně, koordinátorka školního parlamentu
Ing. Bc. Lenka Svobodová
544221581/179
třídní učitelka 3.A CU; 3.B KČ
koordinátorka Teatenders Slavkov u Brna
Mgr. Jana Šicová
544221581/134
Ing. Kristýna Šromová
544221581/134
Mgr. Pavel Štěpánek
544221581/122
třídní učitel 1.B AU
Mgr. Lenka Šubrtová
544221581/119
třídní učitelka 3.A HT
Mgr. Martina Šutovská
544221581/122
třídní učitelka 3.B AUTR
Mgr. Rudolf Vaňura
544221581/131
třídní učitel 1.A AU;
zdravotník, koordinátor projektu Enersol
Ing. Petr Vodák
544221581/132
Mgr. Pavla Winter Vardžáková
544221581/122
Mgr. Magdaléna Zajdáková
544221581/134,395
třídní učitelka 1.A KČTR
Mgr. Eva Zemánková
544221581/119
třídní učitelka 3.A AUTR
Ing. Václav Zoul
544221581/175
třídní učitel 2.B CUTR; koordinátor ICT
Ing. Ladislava Zoulová
544221581/127
třídní učitelka 1.A PO

Učitelé odborného výcviku

Jméno
Email
Telefon
Funkce
Petr Hájek
544221581/129,394
učitel odborného výcviku
Michaela Krahulová
544221581/129
učitel řízení motorových vozidel
Jiří Moudrý
544221581/129
učitel řízení motorových vozidel; kontaktní osoba pro autoškolu
Pavel Orbán
544221581/129,396
učitel odborného výcviku
František Zouhar
544221581/129
učitel odborného výcviku
Ing. Pavel Šaněk
544221581/140
učitel odborného výcviku
Pavel Haizler
544221581/140
učitel odborného výcviku
Štefan Podolan
544221581/140
učitel odborného výcviku
Bc. Bronislava Beránková, DiS.
544221581/386
učitelka odborného výcviku
Lenka Hladká
544221581/399
učitelka odborného výcviku
Lucie Hromková
544221581/385
učitelka odborného výcviku
Iveta Kolinská
544221581/398
učitelka odborného výcviku
David Procházka
544221581/398
učitel odborného výcviku
Robert Škvarek
544221581/398
učitel odborného výcviku
Bc. Andrea Procházková
544221581/172
učitelka odborného výcviku

Domov mládeže

Jméno
Email
Telefon
Funkce
Hana Haluzová
544221581/118
vychovatelka domova mládeže
Bc. Zdeňka Pavlíková
544221581/118
vychovatelka domova mládeže

Ekonomický úsek

Jméno
Email
Telefon
Funkce
Miloslava Blanářová
544221581/136
účetní
Martina Šidlíková
544221581/139
účetní
Jiřina Götzová
544221581/116
mzdová účetní, pokladní


Provozní úsek

Jméno
Email
Telefon
Funkce
Luděk Bayer
544221581/150
provozář
Jana Dvořáková
544221581/170
vrátná
Josef Marek
544221581/140
provozář, školník
Zdeněk Polách
544221581/118
bezpečnostní pracovník
Květoslav Urban
544221581/150
provozář, školník


Úsek ředitelky školy

Jméno
Email
Telefon
Funkce
Pavel Dohnálek
544221581/125
správce operačního systému a počítačové sítě
Eva Jachymiaková
544221581/110
studijní referent
BcA. Pavla Rečková
544221581/111
personální referent, asistentka ředitelky školy, referent BOZP