Kontakty na zaměstnance

Učitelé teoretického vyučování

Jméno
Email
Telefon
Funkce
Mgr. Soňa Alexovičová
544221581/127
třídní učitelka 2.B CU
Mgr. Iva Boková
544221581/169
třídní učitelka 1.A PO; metodik prevence
Mgr. Šárka Freyová
544221581/121
třídní učitelka 1.A HT
Pavel Dohnálek
544221581/125
PhDr. Hana Gernešová
544221581/123
Mgr. Vladimír Hirt
544221581/121
třídní učitel 1.B HT; koordinátor projektu Do světa!
Ing. Pavel Honajzer
544221581/132
Ing. Jitka Huvarová
544221581/134
Ing. Veronika Huvarová
544221581/179
třídní učitelka 3.B HT
Mgr. Lenka Járová
544221581/126
třídní učitelka 2.B KČ
Ing. Radovan Kučera
544221581/132
třídní učitel 3.B AU
Mgr. Pavel Krpata
544221581/123
třídní učitel 1.B AUTR
PhDr. Jan Kuthan
544221581/131
třídní učitel 1.A AU
Ing. Jiří Legner
544221581/137
Mgr. Dana Mihálová
544221581/179
třídní učitelka 3.A HT
Bc. Blanka Palečková
544221581/126
třídní učitelka 1.A CUTR; koordinátorka školního parlamentu
Mgr. Tomáš Pelc
544221581/121
Lucie Poláčková
544221581/134,171
třídní učitelka 2.A HT koordinátorka Metelka Cup
Mgr. Jana Soukopová
544221581/123
třídní učitelka 3.A CUKČ
Mgr. Anna Spáčilová
544221581/124
výchovný poradce
Ing. Lenka Stránská
544221581/169
třídní učitel 4.A HT; 4.B HT; kariérová poradkyně
Ing. Bc. Lenka Svobodová
544221581/179
třídní učitelka 3.A AUKČ
koordinátorka Teatenders Slavkov u Brna
Kristýna Šromová
544221581/134
Mgr. Pavel Štěpánek
544221581/122
třídní učitel 2.B AU
Mgr. Martina Šutovská
544221581/122
třídní učitelka 1.A VČ
Ing. Jitka Tmejová
544221581/127
třídní učitel 1.B KČ;
Mgr. Rudolf Vaňura
544221581/131
třídní učitel 2.A AU;
zdravotník, koordinátor projektu Enersol
Ing. Renata Zachrlová
544221581/122
Mgr. Magdaléna Zajdáková
544221581/134,395
třídní učitelka 2.A KČTR
Ing. Václav Zoul
544221581/175
třídní učitel 3.B CUTR; koordinátor ICT
Ing. Ladislava Zoulová
544221581/127
třídní učitelka 2.A PO

Učitelé odborného výcviku

Jméno
Email
Telefon
Funkce
Petr Hájek
544221581/129,394
učitel odborného výcviku
Michaela Krahulová
544221581/129
učitel řízení motorových vozidel
Jiří Moudrý
544221581/129
učitel řízení motorových vozidel; kontaktní osoba pro autoškolu
Pavel Orbán
544221581/129,396
učitel odborného výcviku
František Zouhar
544221581/129
učitel odborného výcviku
Jan Vařeka
544221581/140
učitel odborného výcviku
Pavel Haizler
544221581/140
učitel odborného výcviku
Štefan Podolan
544221581/140
učitel odborného výcviku
Bc. Bronislava Beránková, DiS.
544221581/386
učitelka odborného výcviku
Lenka Hladká
544221581/399
učitelka odborného výcviku
Lucie Hromková
544221581/385
učitelka odborného výcviku
Iveta Kolinská
544221581/398
učitelka odborného výcviku
David Procházka
544221581/398
učitel odborného výcviku
Robert Škvarek
544221581/398
učitel odborného výcviku
Bc. Andrea Procházková
544221581/172
učitelka odborného výcviku

Domov mládeže

Jméno
Email
Telefon
Funkce
Hana Haluzová
544221581/118
vychovatelka domova mládeže
Bc. Zdeňka Pavlíková
544221581/118
vychovatelka domova mládeže

Ekonomický úsek

 

Jméno
Email
Telefon
Funkce
Jiřina Götzová
544221581/136
účetní
Martina Šidlíková
544221581/139
účetní
Ing. Markéta Horňáková
544221581/116
mzdová účetní, pokladní

 


Provozní úsek

Jméno
Email
Telefon
Funkce
Luděk Bayer
544221581/150
provozář
Jana Dvořáková
544221581/170
vrátná
Josef Marek
544221581/140
provozář, školník
Zdeněk Polách
544221581/118
bezpečnostní pracovník
Tomáš Hamřík
544221581/150
provozář, školník

Úsek ředitelky školy

Jméno
Email
Telefon
Funkce
Pavel Dohnálek
544221581/125
správce operačního systému a počítačové sítě
Eva Jachymiaková
544221581/110
studijní referent
BcA. Pavla Rečková
544221581/111
pracovník vztahů k veřejnosti

Zaměstnanci 2022-2023