Modernizace vytápění

Modernizace kotelny u automechaniků

legnerjAkce školy, Investice a opravy

Na jaře roku 2022 nám dosloužil plynový kotel pro ohřev teplé vody, vytápění učeben, dílen a přilehlých prostor automechaniků. Přivolaná firma servisní firma oznámila, že kotel již nebude fungovat a musíme začít řešit výměnu stávajícího kotle.


Naše první kroky vedly ke zřizovateli, kde se paní ředitelce podařilo vyjednat financování nového zařízení. Projekt na novou kotelnu nám vypracoval pan Ing. Vlček a  nezbývalo nic jiného než čekat, až bude vybrán dodavatel. Vzhledem k různým termínům zpracování podkladů se blížil podzim a stále jsme čekali, která firma bude vybrána k rekonstrukci kotelny. Začátkem měsíce listopadu 2022 bylo oznámeno, že výběrové řízení vyhrála firma Instalotherm-Veselka, s.r.o. V co nejkratším možném termínu byla podepsána smlouva o dílo a dne 8. 11. 2022 započala rekonstrukce kotelny. Firma splnila svoje závazky a 8. 12. 2022 nám byla kotelna předána. Doladily se poslední detaily a začalo se topit. Poděkování patří našemu zřizovateli – Jihomoravskému kraji, který nám poskytl finanční příspěvek.

D. Hořavová, ISŠ