Realizace projektu EDISON na naší škole

ISŠ Slavkov Aktuálně, Projekty

Realizace projektu EDISON na naší škole   V průběhu adventního týdne od 16. – 20. prosince 2013 jsme se zapojili do projektu EDISON. Je to multikulturní projekt, který poskytuje mládeži a dětem v České republice …

Projekt EDISON na naší škole

ISŠ Slavkov Aktuálně, Projekty

Projekt EDISON na naší škole V průběhu adventního týdne od 16. – 20. prosince 2013 jsme se zapojili do projektu EDISON. Je to multikulturní projekt, který poskytuje mládeži a dětem v České republice prostor a …

Projekt Comenius 2010-2012 – závěrečné zhodnocení

ISŠ Slavkov Aktuálně, Projekty

Projekt Comenius 2010-2012 – závěrečné zhodnocení Rousínovské pracoviště naší školy se stalo v letech 2010 – 2012 garantem projektu Comenius, mezinárodního projektu středních škol podporovaného a financovaného Evropskou unií. S jednotlivými akcemi a aktivitami, které se v průběhu …

Projekt EdTRANS

ISŠ Slavkov Aktuálně, Projekty

Projekt EdTRANS Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno realizuje nový projekt v rámci přeshraniční spolupráce s Rakouskem s názvem EdTRANS transition from school to work (EdTRANS). Partnerem tohoto projektu, který …

Projekt Leonardo da Vinci

ISŠ Slavkov Aktuálně, Projekty

Projekt Leonardo da Vinci Tento program tvoří součást evropského Programu celoživotního učení a je zaměřen především na výukové a vzdělávací potřeby všech osob účastnících se odborného vzdělávání.  

Projekt Zuwins+

ISŠ Slavkov Aktuálně, Projekty

Projekt Zuwins+ Přeshraniční projekt ZUWINS+, podporovaný EU, spočívá ve spolupráci Rakouského odborového svazu (ÖGB) a Česko-moravské konfederace odborových svazů (ČMKOS).         Cílem projektu je optimalizace kooperace mezi všemi, kteří se podílí na …

Projekty – přehled

ISŠ Slavkov Projekty

Aktivní Cesta pro mladé Do světa!2019 Do světa!2018 Enersol 2018 Enersol 2019 Enersol 2020 Enersol 2021 GREEN WHEELS IQ Industry Nová závěrečná zkouška Recyklohraní, aneb Ukliďme si svět Šablony Tradice a inovace Vyslanci do škol …