Žáci ISŠ v soutěži „MÁŠ NA TO!“

ISŠ SlavkovAktuálně

Žáci ISŠ v soutěži „MÁŠ NA TO!“

Žáci naší školy se dne 22. 3. 2018 zúčastnili soutěže pořádané Krajským ředitelstvím Policie Jihomoravského kraje, v níž si vyzkoušeli své předpoklady pro fyzickou způsobilost k přijetí do služebního poměru bezpečnostních sborů a znalosti dopravních předpisů. Do soutěže se celkem se zapojilo 16 škol Jihomoravského kraje a naši žáci úspěšně absolvovali všechny testy a podařilo se jim získat certifikát. Ten jim umožňuje po dobu jednoho roku, pokud nastoupí k Policii ČR, přijetí bez absolvování testů. Navíc se seznámili s prací policie a viděli praktické ukázky ze zásahů, výzbroj a výstroj příslušníků policie.

J. Lekavý, ISŠ