VZPoura úrazům

ISŠ SlavkovAktuálně

Tento projekt Všeobecné zdravotní pojišťovny se zaměřuje na prevenci úrazů a nehod u dětí a mladistvých. Přibližuje problematiku úrazů, upozorňuje na rizikovost určitých životních situací a snaží se mladé lidi naučit, jak lze vhodnými preventivními opatřeními tato rizika omezit na minimum.


V rámci tohoto projektu navštívili naši školu dva sympatičtí mladí muži, které spojovala stejná životní zkušenost – úraz, který jim obrátil život vzhůru nohama. Oba otevřeně hovořili o svých úrazech a o životě s následným postižením. Právě osobní zkušenost je pro žáky nejvíce přínosnou formou poznání. Přímé setkání s postiženým člověkem, který ví, jaké je to žít s trvalými následky po úrazu, dokáže každého z přítomných motivovat k zodpovědné péči o vlastní zdraví a zdraví lidí ve svém okolí. Člověk si najednou uvědomí, jak tenká je hranice mezi banálním úrazem a vážným úrazem s mnohdy tragickými následky.

Ing. D. Hortová, ISŠ