Vzdělávání na dálku

ISŠ SlavkovAktuálně

Vzdělávání na dálku

Povinnost vzdělávat distančním způsobem znamenala pro všechny školy velkou výzvu, na kterou bylo třeba reagovat. Zkušenosti získané v jarním období koronavirové epidemie naší škole přípravu na současnou situaci velmi ulehčily a tvořily základ, na který bylo možné navázat. V průběhu měsíce září, kdy probíhala prezenční výuka, nastavila škola funkční systém komunikace s žáky přes platformu Microsoft Teams pro online výuku. Souběžně s novou platformou jsme navázali na dobré zkušenosti s využitím školního informačního systému Edookit pro zasílání úkolů a ověřování získaných znalostí.
I když v průběhu distanční výuky bezesporu došlo ke zvýšení digitální gramotnosti žáků i učitelů, je více než jasné, že vzdělávání na dálku nemůže zcela nahradit běžnou výuku se všemi jejími aspekty. Proto je pro všechny učitele (a věřím, že nejen pro ně) návrat žáků do škol v průběhu měsíce listopadu a prosince signálem k optimismu a vyhlídkou k brzkému návratu do „staronových“ zajetých kolejí.

Ing. D. Hortová, ISŠ