Výměnný pobyt žáků ve švýcarské Ženevě

ISŠ SlavkovAktuálně

Výměnný pobyt žáků ve švýcarské Ženevě

Návštěvou partnerské školy College de Budé ve švýcarské Ženevě reálně odstartoval projekt Comenius – Partnerství škol 2012 – 2014 a vstoupil tak do své 3. sezóny na naší škole.

 

 


 

Před čtyřmi lety se podařilo navázat spolupráci se zahraničními školami v Německu, Itálii, Polsku, Velké Británii či Francii, následně získat grant od Evropské komise a uskutečnit řadu bilaterálních krátkodobých výměn. Mnozí z tehdejších účastníků již dávno odmaturovali, přesto přicházejí stále noví a noví studenti, kteří se neváhají zapojit, znovu a znovu prožívají podobné pocity jako jejich předchůdci; ať již prožívají svoji první cestu letadlem včetně turbulencí, připomínající svým způsobem cestu po D1, setkání tváří v tvář s hostitelskou rodinou, vrstevníky z jiných zemí a v neposlední řadě procvičení fráze „Could you repeat it, please?“ (v lepším případě), či vyděšeného citoslovce „he?“ (v případě druhém). Po dvou dnech však prvotní šok většinou zmizí a nakonec se mnohým ani nechce zpátky.
Ústředním tématem projektu jsou v tomto období lidská práva. Páteř tvoří tzv. kempy, kde se potkávají studenti všech zapojených škol. Ženevské setkání se zaměřilo na celkový pohled na lidská práva a stalo se jakýmsi odrazovým můstkem pro následující setkání v Sheffieldu, Slavkově u Brna
a Rybniku. Úvodní workshop přiblížil studentům Všeobecnou deklaraci lidských práv a skrze ni přemýšlet nikoli v obecné rovině, nýbrž nahlédnout na situaci v nejbližším okolí, v prostředí, ve kterém se pohybují. Nemohla chybět ani návštěva pobočky instituce, která stála u zrodu této deklarace. Po bezpečnostní prohlídce jsme vstoupili na půdu sídla Organizace spojených národů. Vzhledem k tomu, že zrovna neprobíhala žádná zasedání, měli jsme štěstí a podívali se do všech hlavních jednacích sálů. Odpoledne patřilo další významné instituci nacházející se v Ženevě, a to Evropské organizaci pro jaderný výzkum známé pod zkratkou CERN. Největší pozdvižení mezi účastníky však způsobila simulační hra „Lidská práva z pohledu válečného konfliktu“, kterou připravili pracovníci Červeného kříže, jehož centrálu rovněž nalezneme v tomto švýcarském městě. Studenti si postupně prošli různými rolemi, např. vězně, zdravotníka, vojáka, humanitárního pracovníka či generála.
V rámci doprovodného programu jsme absolvovali prohlídku historického centra Ženevy, vystoupali do věže katedrály, prošli kolem zdi reformátorů, navštívili muzeum současného umění
a pozorovali racky na břehu Ženevského jezera. Nezapomenutelným zážitkem byla také možnost navštívit hodinu angličtiny a hudební výchovy na naší hostitelské škole a pochopitelně středeční párty s tradičním švýcarským jídlem raclette, kdy se zahřívá sýr ve speciálním přístroji a pak se rozměklý dává např. na brambory.
Celý pobyt znamenal cennou zkušenost pro naše studenty, rozšířil jim obzory a v neposlední řadě ukázal, že umět pouze jeden cizí jazyk mnohdy nestačí.

Mgr. Vladimír Hirt